Vanuit zijn eigen onderneming Barends BV ondersteunt Gerard Barends organisaties bij hun verandertrajecten. Hij adviseert daartoe het verantwoordelijke management en treedt op als procesbegeleider. Regelmatig leidt hij, op geheel eigen wijze, opdrachtgever- en/of medewerkerbijeenkomsten. Bovendien ontwerpt en verzorgt hij in dit kader in company - trainingen en coaching voor leidinggevenden.

Naar behoefte van de opdrachtgeverorganisatie worden vanuit Barends BV goed ingewerkte teams samengesteld bestaande uit ervaren adviseurs en trainers/coaches waarmee langjarige samenwerkingsverbanden bestaan (zie Samenwerking). Deze teams werken altijd op basis van de methoden en technieken die binnen Barends BV zijn ontwikkeld, gebaseerd op gedeelde ervaringen. Essentieel daarbij is het leveren van maatwerk, rekening houdend met zorgvuldig in beeld gebrachte onderliggende (gedrags)patronen, en een passende timing gezien de ontwikkeling van de organisatie en van individuele mensen. Altijd staat de koppeling met de praktijk voorop en worden te nemen stappen geijkt aan de betekenis voor de (klant van de) klantrelaties.

Opdrachtgevers van Barends BV zijn afkomstig uit zowel de private sector (met name bouwgelieerde sectoren, technische dienstverleners) als uit de (semi-)publieke sectoren (met name ministeries, gemeenten, woningcorporaties, medische instellingen).

Behalve de in company - trainingen in het kader van op maat verandertrajecten verzorgt Barends BV ook een aantal gerenommeerde open managementtrainingen met vaste trainers. Dit betreft onder andere:

  • Management Programma Afbouw & Onderhoud: MPA
  • Training Acquisitie
  • Training Klantgericht werken voor uitvoerenden
Coaching is mogelijk als separaat traject en ook gekoppeld aan trainingen.